GB Për Të DY

Article_2.jpg

1 GB + 1 GB dhuratë për ju të dy në muajin e dashurisë

Aktivizo një nga Paketat Super 900, 1300, 1500, Gigastike, apo 2100, dërgo SMS drejt 137 dhe merr dhuratë për dy!

DHURATA E SHËN VALENTINIT
​1 GB internet për të ​
1 GB internet për ty
Të vlefshme për 7 ditë
 • Zgjidh numrin ALBtelecom Mobile të cilit do t’i dhurosh 1 GB internet;
 • Dërgo SMS drejt 137 me tekst numrin e përzgjedhur për t’i bërë 1 GB internet dhuratë;
 • Fito edhe vetë 1 GB nga ALBtelecom.
 1. Dhurata mund të ofrohet vetëm pas një regjistrimi të suksesshëm në paketat Super.
 2. Duke filluar nga 10 shkurt 2020, nëse ti aktivizon një Paketë Super, ke mundësinë të ofrosh 1 GB internet falas për një numër tjetër ALBtelecom Mobile, sa herë që aktivizon një Paketë Super.
 3. Në çdo kohë që aktivizojn një nga Paketat Super, ti mund të pëfitosh nga dhurata duke dërguar një SMS në 137 numrin e personit tjetër ( i cili duhet të jetë numër ALBtelecom) për t’i dhuruar atij 1 GB internet.
 4. Pasi paketa Super të jetë aktivizuar me sukses, do të marrësh një SMS i cili të informon të dërgosh numrin e ALBtelecom Mobile në kodin 137.
 5. Në qoftë se aktivizimi i promocionit rezulton i suksesshëm, edhe ti do të përfitosh të njëjtin benefit.
 6. Për të aktivizuar me sukses promocionin duhet që:
  • Struktura e numrit duhet të jetë një prej këtyre formateve: "+355671234567", "671234567", "0671234567" ose "355671234567".
  • Të jesh pjesë e rrjetit ALBtelecom.
  • Numri të jetë i statusit "aktiv".
 7. Për të përfituar promocionim me 1 GB dhuratë për personin e zemrës mjafton që të kesh aktive një nga paketat Super. Për të përfituar përsëri nga promocioni, ti mund të aktiviziosh një tjetër paketë Super.
 8. Nëse ke aktive një paketë Super dhe dëshiron të aktivizosh një paketë tjetër Super, atëherë promocioni i paketës tënde të parë nuk do të jetë më i vlefshëm.
 9. Në rast se përfiton më shumë se një dhuratë, vëllimi i internetit do të akumulohet.
 10. Afati i përdorimit të këtij promocioni është data 21 shkurt. Pas kësaj date, nuk mund të ofrohet 1 GB internet si dhuratë.

 

 

 

Përditësuar: 11 Shkurt 2020