Për një dashuri SUPER

AT_web_870x155_al.jpg (10)

1 GB + 1 GB dhuratë në muajin e dashurisë

Aktivizo një nga Paketat Super 700, 1000, 1300 apo 1900, dërgo SMS drejt 143 dhe merr dhuratë për dy!

Si?

  • Zgjidh numrin ALBtelecom Mobile të cilit do t’i dhurosh 1 GB internet;
  • Dërgo SMS drejt 143 me tekst numrin e përzgjedhur për t’i bërë 1 GB internet dhuratë;
  • Fito edhe vetë 1 GB nga ALBtelecom;

  • Dhurata 1 GB + 1 GB përfitohet duke dërguar SMS me tekst numrin e përzgjedhur drejt 143. Numri i përzgjedhur duhet të jetë ALBtelecom Mobile aktiv me kontrate ose parapagesë, pavarësisht planit tarifor të cilit i përket.
  • Numri i përzgjedhur do të përfitojë 1 GB internet, por edhe numri dhurues do të përfitojë të njëjtën dhuratë pas dërgimit të SMS.
  • Vlefshmëria e 1 GB + 1 GB dhuratë është 7 ditë nga momenti i përfitimit.
  • Për çdo paketë Super të aktivizuar mund të bëhet vetëm një dhuratë 1 GB. Për të dhuruar sërish 1 GB, duhet aktivizuar një tjetër Paketë Super 700, 1000, 1300 apo 1900.
  • Nga dhurata 1 GB + 1 GB internet mund të përfitojnë edhe klientët që jane pjesë e promocioneve me zbritje nëse aktivizojnë një nga paketat ekzistuese Super 1000, Super 1200, Super 1500 apo Super 2000.
  • Vëllimi i internetit është i vlefshëm në rrjetin 3G/4G.
  • Kjo ofertë është e vlefshme për klientët me parapagesë që aktivizojnë Paketat Super 700, 1000, 1300 apo 1900, duke filluar nga data 8 shkurt 2018, deri më 28 shkurt 2018.

 

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ku ofrohet suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123

Përditësuar: 8 Shkurt 2018