Plani Smart Senior

Artboard 2-2.png

Mos humb asnjë çast nga të dashurit e tu!

Tani me Smart Senior, për vetëm 1,000 Lekë/muaj përfiton:

 • Smartphone General Mobile 8 GO me menu në gjuhën shqipe
 • 500 minuta kombëtare
 • 3 GB Internet
 • 2000 minuta drejt ALBtelecom Fiks
 • 150 SMS kombëtare

 • 3 GB + 10 min ndërkombëtare shtesë, për 12 muaj

Të tjera përfitime:

 • 10% zbritje për çdo blerje në Farmacinë Imi
 • 10% zbritje në të gjitha shërbimet diagnostikuese në Spitalin Gjerman
 • 20% zbritje në Poliklinikën Emerald Dental

Kjo ofertë është e dedikuar për klientët pensionistë.

Për të përfituar, paraqitu në dyqanin më të afërt ALBtelecom me librezën e pensionit dhe kartën e identitetit.

 1. Me smartphone General Mobile 8 Go merr FALAS 3 GB dhe 10 minuta ndërkombëtare bonus per 12 muaj rresht.
 2. Ti mund ta kontrollosh balancën e minutave, SMS-ve dhe internetit të mbetur për muajin aktual:
  • duke dërguar falas SMS me tekst “Balance” drejt 130;
  • nëpërmjet aplikacionit “Profili im”.
 3. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, One Telecommunications, dhe operatorëve të tjerë fiksë).
 4. Minutat në fiks janë të vlefshme drejt ALBtelecom Fiks.
 5. SMS-të brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile.
 6. SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë (Vodafone Albania, One Telecommunications).
 7. Brenda planit Senior, minimumi i kohës fillestare të bisedës është
  30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonatës, aplikohet
  çmimi për sekondë, ndërsa jashtë paketës, plani kthehet sipas skemës me parapagesë 60+1. 
 8. Vëllimi i internetit do të shpenzohet sipas skemës 10+10 kB.
 9. Pagesa fikse mujore do të zbatohet në fund të muajit. Për muajin e parë të aktivizimit, njësitë e planit tarifor dhe pagesa fikse
  mujore për pjesën e planit tarifor do të llogariten në mënyrë
  proporcionale me ditët e mbetura të muajit. Në rastin kur kërkohet çaktivizimi i Numrit Celular, pagesa fikse mujore dhe njësitë e përfituara të planit tarifor për muajin e fundit do të llogariten të plota për atë muaj; ndërsa pagesa mujore për pjesën e aparatit celular do të përllogaritet e plotë, si në muajin e parë të aktivizmit ashtu edhe të çaktivizimit.
 10. Pas konsumit të njësive të planit tarifor Senior, do të zbatohen
  tarifat standarde të paraqitura në tabelën e çmimeve të tarifave standarde të planit tarifor individual me parapagesë. Ti mund të kryesh një rimbushje dhe/ose të aktivizosh një paketë me parapagesë për të vazhduar komunikimin për atë muaj.
 11. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 18 muaj. Në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate, penaliteti është i barazvlefshëm me shumën e muajve të mbetur të kontratës.
 12. Pas periudhës fillestare të kontratës prej 18 muajsh, do të vijohet vetëm me pagesën mujore të planit tarifor prej 700 Lekësh.
 13. Përfitimet e planit të përzgjedhur nuk janë të vlefshme në roaming.
 14. Minutat, SMS apo MB e pakonsumuara nuk do të
  transferohen në muajin pasardhës.
 15. Përfitimet e planit janë në bazë mujore.
 16. Minutat ndërkombëtare të përfituara nga bonusi janë të vlefshme drejt të gjithë operatoreve në shtetet: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 17. Tarifa fillestare e lidhjes është 2,000 Lekë.
 18. Të gjitha tarifat e planit përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 28 Janar 2021