+50% më shumë internet me Paketat në Mobile

Nisur nga situata e emergjencës nga Covid-19, ALBtelecom ofron 50% më shumë internet për çdo abonent Individ që aktivizon paketat Super, apo është pjesë e Planeve Tarifore Super Smart e Control!

Me Parapagesë
Paketa Ç​mimi Vëllimi Të tjera Bonus
Super 700 700 300 MB 1 GB
Super 1100 1,100 3.5 GB 2 GB
Super 1300 1,300 6 GB 3 GB
Gigastike 1,300 6 GB 10 GB 3 GB
Super 1900 1,900 13 GB 3 GB 6.5 GB

Me Kontratë
Plani Ç​mimi Vëllimi Bonus
Control 700 700 1 GB 3 GB
Control 1000 1,000 3 GB 3 GB
Control 1500 1,500 10 GB 6 GB
Super Smart 1000 1,000 Pa limit* pas 3 GB​ 3 GB
Super Smart 1500 1,500 Pa limit* pas 10 GB​ 6 GB
Super Smart 2500 2,500 Pa limit* pas 10 GB​ 6 GB
Super Smart 3500 3,500 Pa limit* pas 12 GB 6 GB
Super Smart 5000 5,000 Pa limit* pas 15 GB​ 6 GB
Super Smart 8000 8,000 Pa limit* pas 18 GB​ 6 GB
Super Smart 12000 12,000 Pa limit* pas 22 GB​ 6 GB

  1. Ti mund ta kontrollosh balancën e vëllimit të internetit dhuratë me një nga mënyrat si më poshtë:
  • SMS drejt 143 me tekst Balance
  • Profili im app
  1. Tarifimi i internetit është sipas skemës 10+10 kb.
  2. Me mbarimin e vëlimit të internetit, do të tarifohesh sipas tarifave standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
  3. Paketa dhuratë e internetit mund të qëndrojë paralel me paketat e tjera të internetit.
  4. Mund të përfitohet vetëm një paketë interneti bonus për çdo paketë Super të aktivizuar.
  5. Interneti nuk është i vlefshëm në roaming.
Përditësuar: 24 Mars 2020