Roaming Dhuratë me Booking.com

Rezervo udhëtimin tënd në booking.com duke klikuar këtu dhe përfito një Paketë Roaming Dhuratë në celular!
Paketë Roaming Dhuratë​
Minuta dalëse drejt ALBtelecom Mobile 30
Minuta hyrëse​ 30
SMS​ 30
Internet​ 30 MB
Vlefshmëria​ 4 ditë

 • Paketa Roaming Dhuratë do të përfitohet për çdo rezervim të finalizuar në booking.com (nga faqja e ALBtelecom www.albtelecom.al) dhe është e vlefshme për 4 ditë nga momenti i aktivizimit.
 • Sapo të përfundosh me sukses rezervimin në booking.com, do të njoftohesh me një SMS që ke fituar paketën dhuratë.
 • Ti mund ta aktivizosh këtë dhuratë duke filluar nga një ditë përpara udhëtimit tënd (që përkon edhe me periudhën e rezervimit në Booking.com). Paketa dhuratë aktivizohet duke dërguar një SMS me tekst booking drejt numrit 136, ose nëpërmjet aplikacionit “Profili Im”.
 • Paketa Roaming Dhuratë është e vlefshme drejt të gjithë operatorëve në PromoZone1.
 • Përfitimet e paketës Roaming Dhuratë janë:
  • 30* minuta dalëse
  • 30 minuta hyrëse
  • 30 SMS dalëse
  • 30 MB Internet
  • Të vlefshme për 4 ditë

*Minutat dalëse janë të vlefshme vetëm drejt operatorit ALBtelecom Mobile. SMS-të dalëse janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve.

Skema e tarifimit për thirrjet hyrëse dhe dalëse është 60+1 sekonda, ndërsa për internetin është 10 Kb + 10 Kb.

 • Nuk mund të aktivizohen 2 paketa roaming njëkohësisht, edhe pse mund të jenë 2 paketa të ndryshme. Përjashtim bën vetëm paketa Roaming PromoZone Internet, e cila mund të aktivizohet së bashku me një nga Paketat e tjera Roaming.
 • Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance drejt numrit 136.
 • Paketa e përfituar ka prioritet në konsum ndaj paketave të tjera
  • Klientët që do të anulojnë rezervimin në booking.com, do të humbin edhe përfitimin e paketës dhuratë.
  • Klientët që do të modifikojnë rezervimin në booking.com, përkatësisht do t’ju modifikohet edhe vlefshmëria e paketës roaming dhuratë.
Përditësuar: 21 Nëntor 2017