Oferta "SuperMiqtë"

AT_Supermiq_870x155 (1).png

Do një smartphone dhuratë?

+ zbritje në faturën e internetit ose IPTV-së për një mik?

Është shumë e thjeshtë!

 1. Vizito dyqanet ALBtelecom
 2. Merr kuponin “Supermiqtë”
 3. Plotëso të dhënat në këtë kupon
 4. Jepja kuponin një miku që nuk është ALBtelecom
 5. Rekomandoji SuperMiks Internet, SuperMiks ALBtv Tring ose SuperMiks ALBtv Digitalb
 6. Kur ai të bëhet ALBtelecom, përfitoni të dy!

Ti merr:

 • Smartphone General Mobile 8 Go dhuratë,
 • ose 2 muaj të pajtimit tënd mujor FALAS!
 • + 3 GB Internet + 10 min ndërkombëtare për 12 muaj rresht

Ai merr:

 • 25% zbritje në Paketën SuperMiks Internet,
 • ose 15% zbritje në Paketën SuperMiks ALBtv!
 • + 3 GB Internet + 10 min ndërkombëtare për 12 muaj rresht

Abonenti i ri familjar:

Abonenti i ri konsiderohet ai i cili nuk ka asnjë shërbim fiks me ALBtelecom (të paktën prej 3 muajsh) dhe abonohet në një prej paketave të përfshira në këtë ofertë, duke paraqitur kuponin në çdo dyqan ALBtelecom.

Pasi të zgjedhë kombinimin SuperMiks që i përshtatet më shumë, zbritja prej 25% ose 15% do të aplikohet menjëherë.

Abonenti ekzistues familjar:

Abonenti ekzistues është ai abonent familjar i cili ka një kontratë në shërbimet Fikse të ALBtelecom (telefoni fikse, Internet apo IPTV)

Abonenti ekzistues familjar do të përfitojë:

 • Një Smartphone General Mobile 8 Go dhuratë, nëse do të kryejë rinovim të kontratës në SuperMiks me 24 muaj, pasi miku i tij të jetë bërë pjesë e kombinimeve SuperMiks.
 • Ose, 2 muaj me 100% zbritje në pajtimin mujor nëse nuk ndryshon kushtet e kontratës ekzistuese, pasi miku i tij të jetë bërë pjesë e kombinimeve SuperMiks.

Për kombinimet ALBtv Tring Bazë 8 Mbps, ALBtv Digitalb Fillestare 8 Mbps dhe ALBtv Digitalb Premium 8 Mbps abonenti i ri nuk mund të përfitojë zbritje, por abonenti ekzistues do t'i përfitojë benefitet sipas skemës së fushatës “SuperMiqtë”.

Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë të kufizuar.

Përditësuar: 13 Mars 2019