Detaje mbi Paketën Super Holidays

  1. Numri i shkurtër i qendrës së thirrjeve përfshihet në thirrjet kombetare (123).
  2. Për të kontrolluar balancën e kësaj pakete, dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
  3. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiksë dhe celularë: ALBtelecom, Vodafone Albania, One Telecommunications dhe rrrjete të tjera fikse kombëtare.
  4. SMS-të kombëtere janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë celularë: ALBtelecom, Vodafone Albania, One Telecommunications.
  5. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
  6. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda.
  7. Vlefshmëria e Paketës Super Holidays do të llogaritet 14 ditë nga momenti i aktivizimit.
  8. Pajtimtari do të ketë mundësinë të regjistrohet në një muaj deri në tre herë brenda një muaji kalendarik.
  9. Nëse je duke përdorur një pakete Super Holidays dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
  10. Vlera e paketës përfshin TVSH.

Për më shumë informacion, lexoni njoftimin këtu, vizitoni dyqanet tona ALBtelecom ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 26 Maj 2021