Paketa Standarde 700

Pakate standard fikse 700 -28.png

Komunikimi klasik tani bëhet edhe më praktik!

Me telefonin e shtëpisë përfito çdo muaj:

 1. 60 minuta ndërkombëtare, FALAS
 2. Telefonata drejt ALBtelecom Fiks & ALBtelecom Mobile nga ora 20:00-08:00, FALAS
 3. Internet  ADSL me shpejtësi 1 Mbps, FALAS
 4. Instalim të shërbimit internet, FALAS
 1. Oferta është e vlefshme për të gjithë pajtimtarët familjarë, të rinj apo ekzistues, të abonuar në paketën familjare standarde;
 2. Minutat ndërkombëtare bonus janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në Itali, Greqi, SHBA, Kanada, Gjermani dhe Angli;
 3. Konsumi i minutave falas do të jetë 1+1 sekonda;
 4. Kontrata e nevojshme për shërbimin e internetit është 12 muaj;
 5. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

 6. Penaliteti për ndërprerjetë parakohëshme të kontratës është 5,000 Lekë;
 7. Modemi ADLS jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë;
 8. Për të përfituar ofertën paraqitu në dyqanet ALBtelecom dheALBtelecom Mobile.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me Chat online ose WhatsApp dhe Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

 

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016