Sigurimi i Makinës me FolFiks

AT_INSURANCE_870x155-tpl (4) (1).png

KUJDESEMI PËR ATË QË DO MË SHUMË

Zgjidh një nga dy paketat FolFiks:

FolFiks​ 1000 FolFiks​​ 1500
1,000 Lekë​​ 1,500 lekë

Dhe përfito -20% zbritje në Sigurimin TPL të Automjetit

Kjo ofertë përfitohet nëse:

  • Zgjedh një Paketë të re FolFiks,

                                  ose

  • Rinovon paketën tënde ekzistuese FolFiks, 

                                  ose

  • Kalon në një paketë FolFiks me pajtim mujor më të lartë se paketa ekzistuese.

1. Të gjithë abonentët që do të nënshkruajnë një kontratë të re, rinovojnë kontratën ekzistuese, apo kalojnë në një paketë me pajtim mujor më të lartë, do të marrin me SMS në numrin e tyre të kontaktit, një kod unik, i cili shërben për të aktivizuar policën e sigurimit TPL me 20% zbritje.
2. Për të përfituar, abonenti duhet ta referojë kodin e marrë në dyqanet e Intersig sh.a. së bashku me të dhënat e tjera të nevojshme për plotësimin e policës së sigurimit, brenda periudhës së vlefshmërisë së kodit të marrë.
3. Vlefshmëria e çdo kodi të përfituar është 365 ditë.
4. Nëse abonenti ka përfituar një herë një kod, ai nuk ka mundësi të përfitojë një kod të dytë të të njëjtit përfitim në 365 ditët në vijim, nga momenti i përfitimit të kodit.

5. Nëse kontrata e re do të shoqërohet me dhënien e një promocioni apo zbritjeje të tarifës, atëherë abonenti nuk mund të përfitojë nga kjo ofertë.

6. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.

Përditësuar: 9 Mars 2018