One Super Familja


Përfito zbritje në tarifën mujore të internetit të shtëpisë apo IPTV-së dhe internet pa limit në paketen apo planin tënd në mobile, çdo muaj. Bashko në një grup të vetëm shërbimin e internetit & IPTV-së duke shtuar deri në 5 numra mobile në grup.

Përfito zbritje në tarifën mujore të internetit të shtëpisë apo IPTV-së dhe internet pa limit në paketen apo planin tënd në mobile, çdo muaj. Bashko në një grup të vetëm shërbimin e internetit & IPTV-së duke shtuar deri në 5 numra mobile në grup.
Përditësuar: 31 Janar 2017