Shërbimi i klientit


Me platformën “Profili Im” do të keni mundësi të kontrolloni të dhënat e abonimit tuaj, të kryeni aktivizime shërbimesh, si edhe shumë funksionalitete të tjera. Fillimisht kjo platformë do të ofrojë shërbime për abonentët me parapagesë.

Me platformën “Profili Im” do të keni mundësi të kontrolloni të dhënat e abonimit tuaj, të kryeni aktivizime shërbimesh, si edhe shumë funksionalitete të tjera. Fillimisht kjo platformë do të ofrojë shërbime për abonentët me parapagesë.

Me aplikacionin “Profili Im” je ti menaxheri i numrit tënd celular kudo dhe në çdo kohë!
Përditësuar: 15 Shtator 2016