Ndihmë për shërbimin Mobile

Çfarë duhet të di për kartën SIM me kontratë?

Broshura SIM kontrate


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Çfarë duhet të di për kartën SIM me parapagesë?

Broshura SIM prepaid


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?

Përditësuar: 17 Tetor 2016