Ndikon ALBtv në uljen e cilësisë së internetit tim të shtepisë?

Jo, ALBtv ofrohet në një mënyrë të tillë që cilësia e internetit të mos ketë asnjë lloj ndikimi në cilësinë e shërbimit IPTV dhe anasjelltas.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 13 Shtator 2018