A mund ta ndryshoj numrin tim fiks?

ALBtelecom ofron Shërbimin e ndryshimit të numrit për të gjithë pajtimtarët. Mjafton që Pajtimtari të paraqitet me një mjet identifikimi pranë pikave të shitjes së ALBtelecom, në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

Ky shërbim ofrohet kundrejt një çmimi prej 360 Lekë(me TVSH).

Gjithashtu, ALBtelecom ofron edhe Shërbimin e ndryshimit të emrit të kontratës për të gjithë pajtimtarët. Mjafton që Pajtimtari ekzistues dhe Pajtimtari i ri, me një mjet identifikimi, të paraqiten pranë pikave të shitjes së ALBtelecom, në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

Ky shërbim ofrohet falas për ndryshim emri brenda familjes.

Për ndryshim emri jashtë familjes, ky shërbim ofrohet kundrejt një çmimi prej 360 Lekë (me TVSH).


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 13 Shtator 2018