Si mund të pajisem me një numër Fiks ALBtelecom?

Për t'u pajisur me një numër fiks ALBtelecom kliko këtu dhe zgjidh paketën që dëshiron. Shumë shpejt do të vihemi në kontakt me ty ose mjafton të drejtohesh në një nga pikat e shitjes ALBtelecom me një mjet identifikimi.

Njihuni me pikat e shitjes duke klikuar këtu.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 17 Tetor 2016