Jam tarifuar gabim, si ta verifikoj faturën?

Nëse mendon së vlera e faturës tënde është e lartë, ti duhet të bësh një kërkesë për verifikimin e saj, duke kontaktuar Shërbimin e Klientit 123, ose duke u paraqitur pranë një dyqani ALBtelecom. Agjentët tanë do ta analizojnë ankesën tënde dhe më pas do tju japin një informacion të saktë e të detajuar mbi zërat në faturë.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 17 Tetor 2016