Për shkak të arritjes së limitit më mbyllet gjithmonë shërbimi në mes të muajit. Si mund ta rris limitin e numrit tim?

Duke qenë se numri yt i telefonit është konfiguruar me një limit të përcaktuar, kur ky limit arrihet numri yt bllokohet vetëm për thirrjet dalëse. Për të ndryshuar limitin, duhet të besh një kërkesë për rritjen e limitit pranë dyqaneve të ALBtelecom ose te lidhesh me agjentin i cili të përfaqëson ose të kontaktosh 123 apo agjentin tënd të shitjes.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 13 Shtator 2018