SuperFamilja

Përfitoni ofertat më të mira në shërbimet mobile e fikse të ALBtelecom!


E gjithë familja merr shërbimet e telekomunikacionit nga ALBtelecom ...me SuperFamilja! - Deri në 100% zbritje çdo muaj për paketën tënde me IPTV / Internet /Telefoni fikse - 1 GB Internet dhuratë me çdo aktivizim në numrat Mobile të grupit - Shërbimi Klik-On, ekskuzivisht për ty!

Krijoni grupin SuperFamilja dhe përfitoni zbritje në faturën e fiksit me çdo regjistrim në Paketat Super, si edhe 1 GB për çdo aktivizim të anëtarëve ALBtelecom Mobile!
Përditësuar: 31 Janar 2017