SuperFamilja

Krijo grupin tënd SuperFamilja!

870-x-155.jpg

Përfito zbritje në faturën e fiksit me çdo regjistrim në Paketat e Miqësisë.

Krijo grupin tënd SuperFamilja në dyqanet tona dhe përfito zbritje në faturën e fiksit çdo muaj!

Çdo abonent fiks i ALBtelecom ka të drejtë të krijojë një grup me 5 anëtare: 1 fiks dhe deri në 4 numra celularë me parapagesë.

Krijimi i grupit SuperFamilja mundëson zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks, në varësi të regjistrimeve në Paketat e Miqësisë nga anëtarët e grupit.

Sa më shumë të regjistrohen anëtarët e grupit në Paketat e Miqësisë gjatë një muaji, aq më e madhe është zbritja që përfitohet në tarifën mujore të shërbimit fiks!

20% e vlerës së Paketave të Miqësisë do të zbritet nga tarifa mujore e shërbimit fiks, çdo muaj, për sa kohë je pjesë e grupit.

 1. Për të krijuar grupin SuperFamilja mjafton të paraqitesh në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile dhe të plotësosh formularin përkatës me numrin tënd fiks dhe numrat e tjerë celularë të anëtarëve të grupit.
 2. Grupi SuperFamilja mund të përbëhet nga një numër fiks ALBtelecom dhe deri në katër numra të tjerë celularë Eagle Mobile Standard me Parapagesë, apo Super Riniring.
 3. Të gjithë abonentët ekzistues apo të rinj fiksë, pjesë e planeve tarifore për familjarë, mund të përfitojnë nga oferta e grupit SuperFamilja nëse bëjnë pjesë të grupit të tyre minimalisht një numër individual me parapagesë.
 4. Zbritja në tarifën mujore të shërbimit fiks mund të kryhet vetëm me anë të regjistrimit në Paketat e Miqësisë: Paketën 800, Kupid, 1000, 1200, 1600, 2000.
 5. 20% e çmimit të Paketës së Miqësisë shërben si zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks. Psh, nëse gjatë muajit një nga anëtarët është regjistruar një herë në Paketën 1000 me 1,000 Lekë, atëherë tarifa mujore e shërbimit fiks do të zbritet me 200 Lekë.
 6. Zbritja prej 20% në Paketat e Miqësisë është e aplikueshme edhe në rastet kur abonentët përfitojnë zbritje në Paketat e Miqësisë nga oferta të tjera. Në këtë rast zbritja prej 20% llogaritet mbi vlerën e paguar nga ana e abonentit celular. Psh. nëse abonenti celular blen paketën 1000 me 50% ulje,
  duke paguar 500 Lekë, atëherë zbritja e përfituar tek fatura e fiksit është 20% e vlerës 500 Lekë, pra 100 Lekë.
 7. Sa më shumë regjistrime të bëjnë anëtarët e grupit në Paketat e Miqësisë gjatë një muaji, aq më e madhe është zbritja në tarifën mujore të numrit fiks, ku zbritja maksimale shkon deri në 4,800 Lekë, e aplikueshme për rastet kur të katër numrat celularë regjistrohen nga 3 herë secili brenda një muaji kalendarik në paketën 2000.
 8. Vlera maksimale e zbritjes së tarifës mujore për një muaj arrin deri në 100% të vlerës neto (nëse ka zbritje të aplikueshme nga oferta të tjera) të tarifës mujore, në varësi të regjistrimeve që bëjnë anëtarët e grupit në Paketat e Miqësisë.
 9. Regjistrimet në paketa për të përfituar zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks nuk do të konsiderohen nëse shërbimi i numrit fiks është i mbyllur për detyrime apo është pjesë e një tarife të pavlefshme për ofertën.
 10. Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 11. Lideri i grupit është numri fiks, dhe ai mund të menaxhojë grupin duke:
  • Shtuar apo pranuar deri në 4 anëtarë celularë
  • Hequr anëtarët ekzistues, pas 90 ditësh nga momenti i hyrjes në grup
  • Çaktivizuar grupin, pas 90 ditësh nga krijimi
 12. Anëtarët e grupit kanë të drejtë:
  • Të largohen nga grupi ekzistues pas 90 ditësh nga anëtarësimi dhe të krijojnë grupin e tyre SuperFamilja.

 13. Nëse numri fiks mbyllet atëherë grupi çaktivizohet automatikisht.
 14. Regjistrimi në Paketat e Miqësisë mund të kryhet:
  • Duke dërguar me SMS si tekst çmimin e paketës drejt 131, ose tekstin K800 për paketën Kupid
  • Nëpërmjet menusë Eagle Star *100#
  • Në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile
 15. Për të kontrolluar balancën e paketave dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 1. Për të krijuar grupin SuperFamilja mjafton të paraqitesh në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile dhe të plotësosh formularin përkatës me numrin tënd fiks dhe numrat e tjerë celularë të anëtarëve të grupit.
 2. Grupi SuperFamilja mund të përbëhet nga një numër fiks ALBtelecom dhe deri në katër numra të tjerë celularë Eagle Mobile Standard me Parapagesë, apo Super Riniring.
 3. Të gjithë abonentët ekzistues apo të rinj fiksë, pjesë e planeve tarifore për familjarë, mund të përfitojnë nga oferta e grupit SuperFamilja nëse bëjnë pjesë të grupit të tyre minimalisht një numër individual me parapagesë.
 4. Zbritja në tarifën mujore të shërbimit fiks mund të kryhet vetëm me anë të regjistrimit në Paketat e Miqësisë: Paketën 800, Kupid, 1000, 1200, 1600, 2000.
 5. 20% e çmimit të Paketës së Miqësisë shërben si zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks. Psh, nëse gjatë muajit një nga anëtarët është regjistruar një herë në Paketën 1000 me 1,000 Lekë, atëherë tarifa mujore e shërbimit fiks do të zbritet me 200 Lekë.
 6. Zbritja prej 20% në Paketat e Miqësisë është e aplikueshme edhe në rastet kur abonentët përfitojnë zbritje në Paketat e Miqësisë nga oferta të tjera. Në këtë rast zbritja prej 20% llogaritet mbi vlerën e paguar nga ana e abonentit celular. Psh. nëse abonenti celular blen paketën 1000 me 50% ulje,
  duke paguar 500 Lekë, atëherë zbritja e përfituar tek fatura e fiksit është 20% e vlerës 500 Lekë, pra 100 Lekë.
 7. Sa më shumë regjistrime të bëjnë anëtarët e grupit në Paketat e Miqësisë gjatë një muaji, aq më e madhe është zbritja në tarifën mujore të numrit fiks, ku zbritja maksimale shkon deri në 4,800 Lekë, e aplikueshme për rastet kur të katër numrat celularë regjistrohen nga 3 herë secili brenda një muaji kalendarik në paketën 2000.
 8. Vlera maksimale e zbritjes së tarifës mujore për një muaj arrin deri në 100% të vlerës neto (nëse ka zbritje të aplikueshme nga oferta të tjera) të tarifës mujore, në varësi të regjistrimeve që bëjnë anëtarët e grupit në Paketat e Miqësisë.
 9. Regjistrimet në paketa për të përfituar zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks nuk do të konsiderohen nëse shërbimi i numrit fiks është i mbyllur për detyrime apo është pjesë e një tarife të pavlefshme për ofertën.
 10. Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 11. Lideri i grupit është numri fiks, dhe ai mund të menaxhojë grupin duke:
  • Shtuar apo pranuar deri në 4 anëtarë celularë
  • Hequr anëtarët ekzistues, pas 90 ditësh nga momenti i hyrjes në grup
  • Çaktivizuar grupin, pas 90 ditësh nga krijimi
 12. Anëtarët e grupit kanë të drejtë:
  • Të largohen nga grupi ekzistues pas 90 ditësh nga anëtarësimi dhe të krijojnë grupin e tyre SuperFamilja.

 13. Nëse numri fiks mbyllet atëherë grupi çaktivizohet automatikisht.
 14. Regjistrimi në Paketat e Miqësisë mund të kryhet:
  • Duke dërguar me SMS si tekst çmimin e paketës drejt 131, ose tekstin K800 për paketën Kupid
  • Nëpërmjet menusë Eagle Star *100#
  • Në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile
 15. Për të kontrolluar balancën e paketave dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
Përditësuar: 31 Janar 2017