FolFiks

fol_fix_1000 al.jpg

Paketa FolFiks, për vetëm 1,000 Lekë/muaj!

Me paketën FolFiks, për vetëm 1,000 Lekë/muaj përfito:

  • 2000 minuta kohë bisede drejt ALBtelecom e ALBtelecom Mobile;
  • 120 minuta kombëtare e ndërkombëtare.
  1. Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom.
  2. Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone Albania, Telekom Albania dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
  3. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
  4. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
  5. Kohëzgjatja e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë, i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
  6. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
  7. Për tarifat e thirrjeve pas përfundimit të minutave kliko këtu.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me Chat online ose WhatsApp dhe Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 22 Shtator 2016