Paketa Ekstra

Plotëso komunikimin përmes paketave Ekstra në telefonin tënd fiks!

Paketat Eksta Cmimi Minuta brenda rrjetit Minuta ndër/kombëtare
Fiks Ekstra 1 300 Lekë 1000 100
Fiks Ekstra 2 500 Lekë 2000 200

  1. Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
  2. Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtarë në Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
  3. Paketat Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të planeve standarde të telefonisë fikse dhe paketave SuperMiks.
  4. Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
  5. Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
  6. Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
  7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
  8. E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë
  9. Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
  10. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 13 Korrik 2018