Tarifat e shërbimit telefonik për Familjarë

Tarifat e shërbimit telefonik për Familjarë
Pajtimi mujor 700 lekë/muaj
Thirrje drejt të gjithë numrave ALBtelecom dhe ALBtelecom Mobile  20:00 - 08:00 Pa limit
Thirrje ndërkombëtare 60 minuta/muaj
  1. Destinacionet drejt të cilave mund të kryhen thirrjet ndërkombëtare janë: të gjithë operatorët në Itali, Greqi, SHBA, Kanada, Gjermani dhe Angli;
  2. Minutat falas janë të vlefshme vetëm brenda muajit kalendarik
  3. Për të përfituar shërbimin e Internetit, vizito dyqanet ALBtelecom.
Thirrjet drejt operatorëve kombëtarë fiksë
ALBtelecom (08:00 - 20:00) Lekë/minutë *5.00
ALBtelecom (20:00 - 08:00) Lekë/minutë Falas
Operatorë të tjerë fiksë  Lekë/minutë  *7.00

 

Thirrjet drejt operatorëve kombëtarë celularë
ALBtelecom Mobile (08:00 - 20:00) Lekë/minutë 7.50
ALBtelecom Mobile (20:00 - 08:00) Lekë/minutë Falas
Operatorë të tjerë celularë Lekë/minutë 32.00

 

Thirrjet ndërkombëtare
Zona I Lekë/minutë 18.46
Zona 2 Lekë/minutë 45.10
Zona 3 Lekë/minutë 90.00
Zona 4 Lekë/minutë 120.00
Zona 5 Lekë/minutë 240.00
Zona 6 Lekë/minutë 720.00
Dial-Up Lekë/minutë 3.60
Kujdesi ndaj klientit  123 Lekë/minutë Falas
Numri i Shkurtër 124 Lekë/minutë 24.82
Numri i Shkurtër 118 Lekë/minutë 36.00

*Tarifa e unifikuar hyn në fuqi nga data 1 Janar 2016.

Shënime:

  1. Tarifa e Instalimit: 4800 Lekë.
  2. Nuk aplikohet tarifë për thirrje të realizuar.
  3. Tarifimi i thirrjeve është në sekonda.
  4. Tarifat e mësipërme janë me TVSH.
Zona I​ Prefiksi 
1 Anglia Fiks 44
2 Bullgari Fiks 359
3 Franca Fiks 33
4 Greqi Fiks dhe Mobile 30
5 Gjermani Fiks 49
6 Hungari Fiks 36
7 Itali Fiks dhe Mobile 39
8 Kanada Fiks dhe Mobile 1
9 Kosova Fiks 381
10 Kroaci Fiks 385
11 Mali i Zi Fiks 382
12 Maqedoni Fiks 389
13 Turqi Fiks 90
14 Zvicer Fiks 41
15 USA Fiks dhe Mobil 1
  Zona   II Prefiksi
1 Angli Mobil 44
2 Austria Fiks & Mobile 43
3 Belgjika Fiks & Mobile 32
4 Bosnje-Hercegovina Fiks 387
5 Ceki Fiks Mobil 420
6 Danimarke Fiks 45
7 Estoni Fiks  & Mobile 372
8 Finlande Fiks Mob 358
9 France Mobil 33
11 Gjermani Mobil 49
12 Hollande Fiks 31
13 Irlande Fiks 353
14 Kroaci Mobil 385
15 Kosove Mobil 377
16 Liechenstein  Fiks 423
17 Luksemburg Fiks 352
18 Mali i Zi Mobil 382
19 Malta Fiks   356
20 Maqedoni mobil 389
21 Monako Fiks  377
22 Norvegji Fiks 47
23 Poloni Fiks 48
24 Portugal Fiks & Mobile 351
25 Qipro Fiks Mobil 357
26 Rumani Fiks 40
27 Rusi Fiks  7
28 S.Marino Fiks Mob 378
29 Serbia Fiks 381
30 Slloveni  Fiks 386
31 Slovakia Fiks 421
32 Spanje Fiks 34
33 Suedi Fiks Mobil 46
34 Turqi Mobil 90
35 Austria SP SVCS - Reg 43/ 501 - 509, 517,57, 59, 711, 720, 730, 740, 780, 810, 830
36 Norway SP SVCS - Reg 47/02 - 09, 1, 810 , 815
  Zona   III Prefiksi
1 Algjeri   213
2 Belarus 375
3 Belgium - Mobile Telnet, Others 32
4 Belgium - Universal Access Number fix 32
5 Bosnje-Hercegovina Mobile 387
6 Brazil   55
7 Bullgari Mobile 359
8 Bullgari Alternative Wimax Networks 359
9 Danimarke Mobile 45
10 Egjipt   20
11 Finland Corporate - Reg 358
12 Finland SP SVCS - Reg 358
13 Gjeorgji Fiks dhe Mobile 995
14 Hollande Mobile 31
15 Hungari Mobil 36
16 Irlande Mobile 353
17 Israel Fiks & Mobile 972
18 Kina 86
19 Latvia Fix & Mobile 371
20 Lituani Fiks & Mobile 370
21 Luksemburg Mobil 352
22 Malta  Mobil 356
23 Monako Mobil 377
24 Moldavia 373
25 Norvegji Mobil 47
26 Poloni Mobil 48
27 Rumani Mobil 40
28 Rusi  Mobile 7
29 Serbia Mobile 381
30 Slovaki Mobile 421
31 Sloveni Mobile 386
32 Spanje Mobile 34
33 Ukraina   380
34 Zvicer Mobile 41
  Zona   IV Prefiksi
1 Abkhazia 7840, 79407, 79409
2 Afganistan 93
3 Afrika e Jugut 27
4 Alaska 1
5 Angola 244
6 Antilet Veriore 599
7 Arabia Saudite 966
8 Argjentina 54
9 Armenia 374
10 Australia 61
11 Azerbaixhan 994
12 Bahrain 973
13 Bangladesh 880
14 Barbados 1246
15 Belize 501
16 Benin 229
17 Bermuda 1441
18 Bhutan 975
19 Bolivia 591
20 Botswana 267
21 British Virgin Islands 1284
22 Brunei 673
23 Burkina Faso 226
24 Burundi 257
25 Cape Verde 238
26 Chad 235
27 Colombia 57
28 Dominic.Rep 1
29 Dominica 1
30 Ekuador 593
31 Eritrea 291
32 Etiopia 251
33 Faroe Isl. 298
34 Filipine 63
35 Fixhi 679
36 Gabon 241
37 Gana 233
38 Guajana   592
39 Guatemala 502
40 Haiti 509
41 Honduras 504
42 Hong Kong 852
43 India 91
44 Indonesia 62
45 Irak 964
46 Iran 98
47 Islande 354
48 Ivory Coast Fix 225
49 Japoni 81
50 Jordani 962
51 Kamboxhia 855
52 Kamerun 237
53 Kazakistan 7
54 Kenia 254
55 Kili 56
56 Kirgistan 996
57 Kongo 243
58 Korea South 82
59 Kosta Rika 506
60 Kuwait 965
61 Liban   961
62 Liberia 231
63 Madagaskar Fiks 261
64 Makao 853
65 Malajzi 60
66 Malawi 265
67 Mali 223
68 Marok 212
69 Mauritani 222
70 Mauritius 230
71 Meksike 52
72 Mongolia 976
73 Mozambik  258
74 Mayanmar 95
75 Namibi 264
76 New Caledonia 687
77 Nigeri 234
78 Nikaragua 505
79 Oman 968
80 Pakistan 92
81 Palestina 970
82 Panama 507
83 Paraguaj 595
84 Peru 51
85 Porto Riko 1
86 Qatar 974
87 Ruanda 250
88 Salvador 503
89 Seishell 248
90 Singapor 65
91 Siri 963
92 Sri Lanka 94
93 Spain - VAS Non Geographic 34902
94 St Vincent 1784
95 Sudan 249
96 Suriname 597
97 Zwaziland 268
98 Tailand 66
99 Taiwan 886
100 Tanzania 255
101 Taxhikistan 992
102 Tunizi Fiks 216
103 Turkmenistan 993
104 United Arab Emirates 971
105 USA Hawaii 1
106 Uganda 256
107 Uruguaj 598
108 US Virgin Islands 1340
109 Uzbekistan 998
110 Venezuela 58
111 Vietnam 84
112 Yemen 967
113 Zaire 243
114 Zambia 260
115 Zelanda e RE 64
116 Zimbabve Fiks 263
  Zona   V Prefiksi
1 Anguilla 1264
2 Antigua & Barbuda 1268
3 Aruba 297
4 Ascension 247
5 Bahamas 1242
6 Cayman Islands 1345
7 Central Africa 236
8 Diego Gracia 246
9 East Timor 670
10 Equatorial Guin. 240
11 Falkland 500
12 French Guinea 594
13 French Polynesia 689
14 Gambia 220
15 Gjilbraltar 350
16 Grenada 1
17 Groenland 299
18 Guadalupa 590
19 Guam 1
20 Guinea Bissao 245
21 Guinea Rep 224
22 Ivori Coast Mobile 225
23 Jamaica 1876
24 Kiribati 686
25 Komore/ Mayot 269
26 Kongo Brazzaville 242
27 Korea North 850
28 Kuba 53
29 Laos 856
30 Lesodo 266
31 Libia   218
32 Liechenstein   Mobile 423
33 Madagaskar Mobile 261
34 Maldive 960
35 Mariane Saipan 1
36 Marshall Islands 692
37 Micronesia 691
38 Monserrat 1664
39 Nauru 674
40 Nepal 977
41 Niger 227
42 Niue 683
43 Palau 680
44 Papua Guinea 675
45 Reunion 262
46 Samoa Americ. 1
47 Samoa Western 685
48 San Tome 239
49 Senegal 221
50 Seychelles - Space MOB1 248980-983
51 Sierra Leone 232
52 Somalia 252
53 St. Pierre 508
54 St.Helen 290
55 St.Kits 1869
56 St.Lucia 1758
57 Togo 228
58 Tonga 676
59 Trinidad & Tobago 1868
60 Tunizi Mobile 216
61 Turks e caicos 1649
62 Tuvalu 688
63 Vanutu 678
64 Wallis e Futuna 681
65 Xhibut 253
66 Zimbabve Mobile 263
  Zona   VI Prefiksi
1 Aeromobile - Reg 88299
2 Andorra 376
3 Australia Mobile Iterra Satellite 61/1471
4 Australia Mobile MobileSAT 61/1451;1452;1453
5 Cook Island 682
6 EMSAT Satellite 88213
7 Global Star Satellite 881
8 Inmarsat 870, 871, 872, 873, 874
9 Irridium Satellite  8816, 8817
10 Maritime Comm. Partner Emsat 882
11 Norkfolk Island 6723
12 Russia Globaltel - Reg 7954
13 Solomon Islands 677
14 Tokelau 690
15 Thuraya Satellite 88216
Përditësuar: 21 Dhjetor 2016