Identifikimi dhe fshehja e numrit

sherbime_fikse_individ.jpg

Identifikimi i numrit( CLIP ) është shërbimi që identifikon numrin që ju telefonon ( aparati duhet të jetë i tillë që të shfaqet numri).

Fshehja e numrit (CLIR) është shërbimi që fsheh numrin që ju telefonon.

Shërbimi CLIP / CLIR është shërbim i Telefonisë fikse i cili ofrohet falas.

Ky shërbim aktivizohet duke u paraqitur në dyqanet Albtelecom dhe ALBtelecom Mobile, me një mjet identifikimi.

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016