Ndryshimi i emrit të kontratës

sherbime_fikse_individ.jpg

ALBtelecom ofron Shërbimin e ndryshimit të emrit të kontratës për të gjithë pajtimtarët. Mjafton që Pajtimtari ekzistues dhe Pajtimtari i ri, me një mjet identifikimi, të paraqiten pranë pikave të shitjes së ALBtelecom, në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

Ky shërbim ofrohet falas për ndryshim emri brenda familjes.

Për ndryshim emri jashtë familjes, ky shërbim ofrohet kundrejt një çmimi prej 360 lekë(me TVSH)

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016