Ndryshimi i Numrit

sherbime_fikse_individ.jpg

ALBtelecom ofron Shërbimin e ndryshimit të numrit për të gjithë pajtimtarët. Mjafton që Pajtimtari të paraqitet me një mjet identifikimi pranë pikave të shitjes së ALBtelecom, në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

Ky shërbim ofrohet kundrejt një çmimi prej 360 lekë(me TVSH).

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016