Transferimi i Kreditit

sherbime_fikse_individ.jpg

Shёrbimi “Transferimi i kreditit” u mundёson pajtimtarёve “Familjarё” ALBtelecom tё transferojnë kredite në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt kundrejt të gjithë numrave ALBtelecom Mobile me parapagesë, në çdo moment të ditës dhe natës. Mjafton që nga numri i tyre telefonik të telefonojnë FALAS numrin e shkurtër “135” dhe të ndjekin udhёzimet pёrkatёse.

Abonentёt ALBtelecom Mobile me parapagesë që do të marrin një transfertë nëpërmjet shërbimit ”Transferim Krediti”, do të përfitojnë si dhuratë nga ALBtelecom Mobile 10% të vlerës së transferuar shtesë dhe gjithashtu tarifa më të lira drejt numrave ALBtelecom: vetëm 7 Lekë/minutë.

Për të përdorur këtë shërbim, pajtimtarët ALBtelecom duhet të kenë një fjalëkalim.

Nëse pajtimtarët janë të pajisur me fjalëkalim, ata duhet të telefonojnë në numrin e shkurtër "135" dhe pastaj të ndjekin komandat si me poshtë:

  1. Vendosni fjalëkalimin e kërkuar 7 shifror = xxxxxxx
  2. Shtypni numrin me parapagim ALBtelecom Mobile, tek i cili shuma duhet të transferohet = 067xxxxxxx
  3. Shënoni shumën që do të transferohet = xxxx
  4. Shtypni “1” për të konfirmuar transaksionin, “2” për të vendosur përsëri shumën e duhur.

Përdoruesit ALBtelecom Mobile do të marrin një SMS me anë të së cilës do të informohen për vlerën e kreditit.

  • Vlera minimale e transferimit të kreditit, jo më pak se 100 Lekë;
  • Vlera maksimale ditore e transferimit te kreditit, 500 Lekë;
  • Vlera maksimale mujore e transferimit të kreditit, 2.000 Lekë.

*Të gjitha vlerat e mësipërme përfshijnë TVSH.

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016