Barte numrin dhe përfito 3 muaj FALAS!

FNP_al.jpg

Eja në ALBtelecom, zgjidh Super Paketën që dëshiron dhe përfito 3 muaj Falas...

Për vetëm 1,500 Lekë/muaj (me TVSH) përfito:
3 muaj dhuratë brenda vitit të parë: Muaji 4, 8, 12

Internet me shpejtësi 2 Mbps Pa limit,

1000 minuta kundrejt ALBtelecom dhe Eagle Mobile

60 minuta ndërkombëtare me të gjithë operatorët në Itali, Greqi, Gjermani, Angli, Kanada dhe SHBA

Instalimin e shërbimit ADSL Falas

Modem Wireless ADSL Falas

Për vetëm 1,900 Lekë/muaj (me TVSH) përfito:
3 muaj falas brenda vitit të parë: Muaji 4, 8, 12

Internet me shpejtësi 4 Mbps Pa limit,

1000 minuta kundrejt ALBtelecom dhe Eagle Mobile

60 minuta ndërkombëtare me të gjithë operatorët në Itali, Greqi, Gjermani, Angli, Kanada dhe SHBA

Instalimin e shërbimit ADSL Falas

Modem Wireless ADSL Falas

  1. Çmimi i mësipërm përfshin tarifën fikse mujore dhe TVSH-në.
  2. 3 muajt falas do të aplikohen mbi vlerën e paketës vetëm në vitin e parë kontraktual.
  3. Minutat falas janë të vlefshme vetëm brenda muajit kalendarik.
  4. Për të përfituar paraqituni në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile.
  5. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

  6. Periudha e kontratës është 12 muaj.
  7. Penaliteti për terminim të parakohshëm të paketës është 10.000 Lekë, në bazë të muajve të mbetura të kontratës.

Për më shumë informacion telefono Shërbimin për Klientin në 123.

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016