Paketa Standarde 700

777x260.jpg (1)

Komunikimi klasik tani bëhet edhe më praktik!

Me telefonin e shtëpisë përfito çdo muaj:

 1. 60 minuta ndërkombëtare, FALAS
 2. Telefonata drejt ALBtelecom & Eagle nga ora 20:00-08:00, FALAS
 3. Internet  ADSL me shpejtësi 1 Mbps, FALAS
 4. Instalim të shërbimit internet, FALAS
 1. Oferta është e vlefshme për të gjithë pajtimtarët familjarë, të rinj apo ekzistues, të abonuar në paketën familjare standarde;
 2. Minutat ndërkombëtare bonus janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në Itali, Greqi, SHBA, Kanada, Gjermani dhe Angli;
 3. Konsumi i minutave falas do të jetë 1+1 sekonda;
 4. Kontrata e nevojshme për shërbimin e internetit është 12 muaj;
 5. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

 6. Penaliteti për ndërprerjetë parakohëshme të kontratës është 5,000 Lekë;
 7. Modemi ADLS jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë;
 8. Për të përfituar ofertën paraqitu në dyqanet ALBtelecom dhe Eagle Mobile;

Për më shumë informacion, telefono Shërbimin e Klientit në 123.{tabs/}

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016