FolFiks Super

fol_fix_1500.jpg

Paketa FolFiks Super, për vetëm 1,500 Lekë/muaj!

Me paketën FolFiks Super, për vetëm 1,500 Lekë/muaj përfito:

 • 2000 minuta kohë bisede drejt ALBtelecom e Eagle Mobile;
 • 300 minuta kombëtare e ndërkombëtare.  
 1. Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom dhe Eagle Mobile.
 2. Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 3. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 4. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 5. Kohëzgjatja e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë, i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 6. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
 7. Për tarifat e thirrjeve pas përfundimit të minutave kliko këtu.

Për më shumë informacion, kontakto me Shërbimin e Klientit në 123

Me paketën FolFiks Super, për vetëm 1,500 Lekë/muaj përfito:

 • 2000 minuta kohë bisede drejt ALBtelecom e Eagle Mobile;
 • 300 minuta kombëtare e ndërkombëtare.  
 1. Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom dhe Eagle Mobile.
 2. Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 3. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 4. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 5. Kohëzgjatja e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë, i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 6. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
 7. Për tarifat e thirrjeve pas përfundimit të minutave kliko këtu.

Për më shumë informacion, kontakto me Shërbimin e Klientit në 123

Përditësuar: 22 Shtator 2016