Çfare është shërbimi ADSL?

Shërbimi i internetit ADSL është shërbim internet me brez të gjerë, i cili mundësohet nëpërmjet linjës fikse. Për ta patur këtë shërbim, ti duhet fillimisht të pajisesh me një numër telefoni fiks. Nëse dispononi një numër fiks, atëherë shërbimi ADSL do të aktivizohet nëpërmjet linjës ekzistuese, pa patur nevojë modifikimi të rrjetit të brendshëm telefonik.


Sa jeni të kënaqur me përgjigjen?
Përditësuar: 17 Nëntor 2021