Shikim

Article banners_Article Banner copy.png

Nëse ke vështirësi për të parë apo për të lexuar, ke mundësi që:

  • Të telefonosh Shërbimin e Klientit në 123 nga çdo numër ALBtelecom Mobile dhe Fiks

  • Të telefonosh +355672000123 nga çdo telefon tjetër brenda apo jashtë Shqipërisë

  • Të telefonosh +35542200123 nga çdo telefon tjetër brenda apo jashtë Shqipëris

Ose me ndihmën e kujt të rri pranë:

  • Na shkruaj duke klikuar këtu

  • Na shkruaj në adresën kujdesi_abonentit@albtelecom.al

Për t'u njohur me Ofertat e Dedikuara për ju, kliko këtu

Për t'u njohur me Tarifat Standarde në Celular, kliko këtu

Për t'u njohur me Tarifat Standarde në Fiks, kliko këtu

Nëse ke një ankesë, plotëso formularin këtu

Na kontakto menjëherë këtu dhe do të gjesh zgjidhje i pari!

Agjentët tanë të dedikuar do të të ofrojnë ndihmë FALAS, 24 orë, në 7 ditë të javës.

Për t'u njohur me Termat dhe Kushtet e Kontratës së Pajtimit në Shërbimet Fikse ose Celulare, në links më poshtë mund të aksesoni versionin Audio:

KONTRATA MOBILE

KONTRATA FIKS

Përditësuar: 29 Tetor 2021