Rezultati më i lartë i vlerësimit në Shqiperi.

Kjo certifikatë bazohet në rezultatet e një fushate të pavarur matjesh, e cila u krye nga Systemics-PAB në nëntor dhe dhjetor 2016. Fushata e matjes vlerësoi performancën e shërbimeve të zërit (voice) dhe të internetit të të 4 operatorëve të telefonisë së lëvizshme në Shqipëri. Testimet janë kryer në të gjithë Shqipërinë, duke mbuluar kështu 7 qytetet më të mëdha dhe rrugët më të rëndësishme interurbane.

ALBtelecom ka arritur rezultatin më të lartë në këtë test vlerësimi për shërbimet e Internetit në celular, në Shqipëri

Përditësuar: 23 Maj 2017