Kontrata për abonentët

870x155_2.jpg

Ju informojme se në pëputhje me Rregulloren për “Mbrojtjen e Konusmatorëve dhe Pajtimtarëve të Komunikimeve Elektronike”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2, datë 11.03.2021, ALBtelecom sh.a ka përditësuar kushtet dhe termat e Kontratës së Pajtimit për shërbimin Mobile, Fiks dhe IPTV, të cilat do të jene efektive duke filluar nga data 01.02.2022.

Sqarojmë se hyrja në fuqi e kushteve dhe termave të përditësuara të Kontratës së Pajtimit nuk cënon apo modifikon Kontratat me pajtimtarët ekzistues të cilat do të mbeten në fuqi në përputhje me kushtet dhe termat përkatëse.

Kontratat e reja të Pajtimtarit i gjeni duke klikuar më poshtë:

ALBtelecom Mobile Kontrata për Pajtimtarin

ALBtelecom Kontrata Kategoria Familjare

ALBtelecom Kontrata Kategoria Të tjerë

Për më shumë info, na kontakto duke klikuar këtu ose telefono 123.

Publikuar më 31. 12. 2021

Përditësuar: 28 Dhjetor 2016