Njoftim i ALBtelecom sh.a për përditësimin e paketës me parapagesë Super Start

ALBtelecom sh.a ju njofton se duke filluar nga data 5 tetor 2022, do të përditësojë paketën me parapagesë Super Start, e cila do të ofrojë:

Super Start 600

  • 150 Minuta Kombëtare
  • 600 Minuta Kombëtare drejt rrjeteve Fikse
  • 150 SMS Kombëtare
  • 500 MB Internet 3G/4G
  • 600 Lekë

Të gjithë abonentët me parapagesë të cilët kanë një paketë Super Start aktive, do të vazhdojnë ta konsumojnë atë deri në përfundim të vlefshmërisë së saj,

Për më shumë informacion, vizitoni dyqanet ALBtelecom, ose Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 29 Shtator 2022