Njoftim i Kompanisë ALBtelecom Sh.A. për ofrimin e 10 planeve të reja tarifore me paspagesë

ALBtelecom njofton të gjithë abonentët e telefonisë së lëvizshme se duke filluar nga data 10 shtator 2020, do të ofrojë 10 plane të reja tarifore me paspagesë, me vlefshmëri mujore për klientët Individ dhe Biznes, me njësitë si më poshtë:

Super Smart + Super Smart 1100+ Super Smart 1500+ Super Smart 2500+ Super Smart 3500+ Super Smart 5000+ Super Smart 8000+ Super Smart 12000+
Pajtimi Mujor(me TVSH) 1,100 Lekë 1,500 Lekë 2,500 Lekë 3,500 Lekë 5,000 Lekë 8,000 Lekë 12,000 Lekë
Minuta
Kombëtare 2,000 2,500 3,500 5,000 5,000 6,000 Pa limit
Fiks 2,000 2,000 2,000 2,500 3,500 Pa limit Pa limit
Ndërkombëtare 30 50 100 250 350 400 500
SMS
Brenda rrjetit 2,000 2,000 Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Kombëtare 200 200 300 400 600 Pa limit Pa limit
Ndërkombëtare 30 50 150 250 350 400 500
Internet Pa limit* pas 5 GB Pa limit* pas 10 GB Pa limit* pas15 GB Pa limit* pas 20 GB Pa limit* pas 40 GB Pa limit* pas 50 GB Pa limit* pas 60 GB
Roaming
Minuta - - - 20 30 60 80
SMS - - - 20 30 60 80
Internet - - - 50 MB 100 MB 200 MB 500 MB

Control Control 900 Control 1500 Control 2200
Pajtimi Mujor(me TVSH) 900 Lekë 1,500 Lekë 2,200 Lekë
Minuta
Kombëtare 2,000 2,500 4,000
Fiks 2,000 2,000 2,000
Ndërkombëtare 10 30 100
SMS
Brenda rrjetit 2,000 2,000 4000
Kombëtare 200 250 500
Ndërkombëtare 30 50 100
Internet
Internet 3 GB 8 GB 23 GB
Internet bonus për kategorinë Biznes 5 GB 5 GB 5 GB

*Pas përfundimit të vëllimit të internetit me shpejtësi 3G/4G, do të mund të lundroni pa limit me shpejtësi të reduktuar (264 kbps për shkarkim e 96 kbps për ngarkim të dhënash).

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 31 Gusht 2020