Njoftim i Kompanisë ALBtelecom Sh.A. mbi çmimet e përditësuara të pajtimit mujor të paketave të reja me paspagesë për abonentët e telefonisë fikse

ALBtelecom njofton se paketat e reja me paspagesë për abonentët e telefonisë fikse, të publikuara në datat 8, 9, 10 tetor 2020, duke filluar nga data 19 tetor 2020, do të jenë me çmimet e përditësuara të pajtimit mujor dhe detajet si më poshtë:

Pajtimi Mujor i Paketave të Kombinuara (me TVSH)
Shpejtësia
(dowload)
Internet IPTV Tring Bazë IPTV Tring Bazë + Sport IPTV Tring e Plotë + Sport IPTV Digitalb Fillestare IPTV Digitalb Familjare IPTV Digitalb Premium IPTV - ALBtv
Internet 16 Mbps 1,200 Lekë 1,800 Lekë​ 2,300 Lekë​ 2,500 Lekë​ 1,800 Lekë​ 2,300 Lekë​ 3,800 Lekë​ 1,500 Lekë​
Internet 30 Mbps 1,400 Lekë​ 2,000 Lekë​ 2,500 Lekë​ 2,700 Lekë​ 2,100 Lekë​ 2,500 Lekë​ 4,000 Lekë​ 1,700 Lekë​
Internet 60 Mbps 1,700 Lekë​ 2,300 Lekë​ 2,800 Lekë​ 3,000 Lekë​ 2,400 Lekë​ 2,800 Lekë​ 4,300 Lekë​ 2,000 Lekë​
Internet 100 Mbps 1,900 Lekë​ 2,500 Lekë​ 3,000 Lekë​ 3,200 Lekë​ 2,600 Lekë​ 3,000 Lekë​ 4,500 Lekë​ 2,200 Lekë​
Internet 500 Mbps 2,800 Lekë​ 3,400 Lekë​ 3,900 Lekë​ 4,100 Lekë​ 3,500 Lekë​ 3,900 Lekë​ 5,400 Lekë​ 3,100 Lekë​
Internet 1 Gbps 5,000 Lekë​ 5,600 Lekë​ 6,100 Lekë​ 6,300 Lekë​ 5,700 Lekë​ 6,100 Lekë​ 7,600 Lekë​ 5,300 Lekë​

Të gjitha këto kombinime mund të përfitohen me 2000 minuta ALBtelecom (Fiks dhe Mobile) FALAS.

Për abonentët e rinj tarifa e instalimit të shërbimeve të kombinuara Telefoni Fikse, Internet dhe IPTV me paspagesë është 1,500 Lekë.

Këto shërbime ofrohen në teknologjitë Fibër, xDSL, Wireless Fiks, sipas mundësive të rrjetit ALBtelecom, ndërsa shpejtësitë 500 Mbps dhe 1 Gbps ofrohen vetëm në teknologjinë Fibër.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 12 Tetor 2020