Njoftim i Kompanisë ALBtelecom Sh.A. mbi ofrimin e 5 paketave të reja me parapagesë

ALBtelecom njofton të gjithë abonentët e telefonisë së lëvizshme se duke filluar nga data 7 tetor 2020, do të ofrojë 5 paketa të reja me parapagesë, me detajet si më poshtë:

Paketat me Parapagesë Super 400 Pa Limit Super 700 Pa Limit Super 1100 Pa Limit Super 1300 Pa Limit Super 1900 Pa Limit
Çmimi (me TVSH) 400 Lekë 700 Lekë 1100 Lekë 1300 Lekë 1900 Lekë
Minuta Kombëtare 200 500 3000 2000 Pa limit
Minuta drejt ALBtelecom Fiks 200 800 Pa limit Pa limit Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 150
SMS brenda rrjetit 100 500 1000 1500 Pa limit
SMS Kombëtare 500 1500
SMS Ndërkombëtare
Internet Pa limit pas 100 MB Pa limit pas 1 GB Pa limit pas 4 GB Pa limit pas 12 GB Pa limit pas 18 GB
Internet Dhuratë* 100 MB 1 GB 4 GB 12 GB 18 GB
Vlefshmëria 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë


Vëllimi i Internetit Dhuratë do të jepet për një periudhë promocionale që nga hedhja në treg e paketave të reja.

Për më shumë informacion, vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 25 Shtator 2020