Njoftim mbi Bashkimin me Përthithje të ALBtelecom sh.a dhe shoqërisë One Telecommunications

ALBtelecom sh.a dhe One Telecommunications, kanë filluar procesin ligjor të bashkimit me përthithje të këtyre dy shoqërive në një entitet të vetëm.

Në përputhje me përcaktimet e ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 ”Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, (i ndryshuar), ALBtelecom sh.a publikon:

Përditësuar: 2 Nëntor 2022