Njoftim i Kompanisë ALBtelecom Sh.A. mbi ofrimin e paketave të reja me paspagesë, duke filluar nga data 19 tetor 2020

Njoftim i Kompanisë ALBtelecom Sh.A.

ALBtelecom njofton të gjithë abonentët e telefonisë fikse se duke filluar nga data 19 tetor 2020, do të ofrojë paketa të reja me paspagesë, me kombinimin e shërbimeve Telefoni Fikse, Internet dhe IPTV, me detajet si më poshtë:

Pajtimi Muroj i Paketave të Kombinuara (me TVSH)
Shpejtësia
(dowload)
Internet IPTV Tring Bazë IPTV Tring Bazë+Sport IPTV Tring e Plotë + Sport IPTV Digitalb Fillestare IPTV Digitalb Familjare IPTV Digitalb Premium IPTV - ALBtv
Internet 16 Mbps 1,300 Lekë 1,900 Lekë​ 2,400 Lekë​ 2,600 Lekë​ 2,000 Lekë​ 2,400 Lekë​ 3,900 Lekë​ 1,600 Lekë​
Internet 30 Mbps 1,500 Lekë​ 2,100 Lekë​ 2,600 Lekë​ 2,800 Lekë​ 2,200 Lekë​ 2,600 Lekë​ 4,100 Lekë​ 1,800 Lekë​
Internet 60 Mbps 1,800 Lekë​ 2,400 Lekë​ 2,900 Lekë​ 3,100 Lekë​ 2,500 Lekë​ 2,900 Lekë​ 4,400 Lekë​ 2,100 Lekë​
Internet 100 Mbps 2,000 Lekë​ 2,600 Lekë​ 3,100 Lekë​ 3,300 Lekë​ 2,700 Lekë​ 3,100 Lekë​ 4,600 Lekë​ 2,300 Lekë​
Internet 500 Mbps 2,900 Lekë​ 3,500 Lekë​ 4,000 Lekë​ 4,200 Lekë​ 3,600 Lekë​ 4,000 Lekë​ 5,500 Lekë​ 3,200 Lekë​
Internet 1 Gbps 5,000 Lekë​ 5,600 Lekë​ 6,100 Lekë​ 6,300 Lekë​ 5,700 Lekë​ 6,100 Lekë​ 7,600 Lekë​ 5,300 Lekë​

Të gjitha këto kombinime mund të përfitohen me 2000 minuta ALBtelecom (Fiks dhe Mobile) FALAS.

Për abonentët e rinj tarifa e instalimit të shërbimeve të kombinuara Telefoni Fikse, Internet dhe IPTV me paspagesë është 1,500 Lekë.

Këto shërbime ofrohen në teknologjitë Fibër, xDSL, Wireless Fiks, sipas mundësive të rrjetit ALBtelecom, ndërsa shpejtësitë 500 Mbps dhe 1 Gbps ofrohen vetëm në teknologjinë Fibër.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ose telefononi Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 6 Tetor 2020