Oferta reference linja me qira

Albtelecom sh.a. është operator i Autorizuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike (AKEP) per ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike në Republiken e Shqiperisë. Oferta Reference e linjave me qira është paraqitur më poshtë në formën e një marrëveshje shërbimi që i ofrohet përdoruesve në përputhje me kuadrin rregullator në republikën e Shqiperisë dhe në përputhje me termat dhe specifikimet teknike të kësaj oferte reference.

Per me shume informacion klikoni ketu

Përditësuar: 18 Tetor 2016