Ofertë Referencë Interkoneksioni për telefoninë e lëvizshme ALBtelecom Mobile

Ofertë Referencë Interkoneksioni për telefoninë e lëvizshme ALBtelecom Mobile

Përditësuar: 18 Tetor 2016