Aktivitete 2015

Ndajmë eksperiencën me brezin e ri

Pedagogë dhe Studentë të Universitetit Pavarësia në Vlorë kanë marrë pjesë në një seancë të forumeve akademike në ambientet e ALBtelecom në Tiranë.

Përditësuar: 14 Tetor 2016

Ndajmë eksperiencën me brezin e ri

ALBtelecom ka vijuar me një prej seancave të forumeve akademike në ambientet e Eagle Center, Flagship me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale, të Universitetit të Tiranës.

Përditësuar: 28 Dhjetor 2016

Ndajmë eksperiencën me brezin e ri

ALBtelecom ka nisur një fushatë të re, dinamike që i vjen në ndihmë brezit të ri, profesionistëve të ardhshëm të vendit, Forumet Akademike ALBtelecom.

Përditësuar: 28 Dhjetor 2016
Përditësuar: 6 Tetor 2016