Misioni kuadër të Përgjegjësisë Sociale së Korporatës

  • T’i shtojmë vlera shoqërisë sonë, duke promovuar aktivitetet e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës dhe duke forcuar lidhjet që kemi me abonentët tanë;
  • Të nxisim një impakt pozitiv të përgjithshëm në shoqëri dhe grupet e interesit;
  • Rritje ndërgjegjësimi në praktikën e një biznesi të përgjegjshëm, me qëllimin për të përfaqësuar një kompani të dalluar në fushën e Përgjegjësisë Sociale;
  • Angazhim për të sjellë një ndryshim pozitiv në jetët e njerëzve, duke u munduar të kthejmë një buzëqeshje sot, për një të ardhme më të mirë nesër;
Përditësuar: 6 Tetor 2016