Njoftime për Media 2017

ALBtelecom nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për programin kombëtar të praktikave të punës.

ALBtelecom nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për programin kombëtar të praktikave të punës.

Përditësuar: 27 Janar 2017
Përditësuar: 23 Shkurt 2017