Numrat e llogarive për Kontribute vullnetare për Emergjencën

Article BannerR.png

Numrat e llogarive:

“Kontribute vullnetare, Emergjenca” në bankat e nivelit të dytë

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

SWIFT: CDISALTR

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN ne EUR : AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945

IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

SWIFT: SGSBALTX

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01

IBAN ne EUR : 10-86135001-02

IBAN ne USD: 10-86135002-03

SWIFT: FEFAALTR

Banka Kombëtare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

SWIFT: NCBAALTX

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

SWIFT: TIRBALTR

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EURO AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

SWIFT: USAALALTR

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EURO AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

SWIFT: UNALALTR

OTP

IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EURO AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

SWIFT: PUPPALTR

Banka Amerikane e Investimeve

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EURO AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

SWIFT: EMPOALTR

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)

IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN ne EURO AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN ne USD AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929

SWIFT: AAISALT

Ju lutem kontaktoni me “Rezervat e Shtetit” dhe pikat e grumbullimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes në numrat:00355 4 22 22 223 / 0355 4 22 28 250 / 00355 68 80 46 664

  1. Nëse do të ndihmosh me ndihma material;
  2. Nëse do të ndihmosh me ushqime, veshmbathje apo lodra për fëmijët;
  3. Nëse do të adoptosh një familje;

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin.

MINISTRI

OLTA XHAÇKA

Përditësuar: 28 Nëntor 2019