Saim Üstündağ

Anëtar Bordi dhe Anëtar i Komitetit të Auditit

Z. Saim Üstündağ eshte diplomuar ne Middle East Technical University ne Departmentin e Ekonomiksit me 1994. Ai nisi karrieren e tij te Arthur Andersen, Turqi dhe me pas iu bashkua Bordit te Tregjeve te Kapitalit 1995 duke kryer detyra te ndryshme.

Saim Üstündağ mori diplomen Master ne Kontabilitet ne Universitetin e Ilinoisit ne SHBA.

Ai ka qene Sekretar i Pergjithshem i Bordit Turk te Standarteve te Kontabilitetit ne 2005. Ne vitet 2007 – 2014, Z. Üstündağ ishte Partner ne Departamentin e Auditit te Deloitte, Turqi. Qe nga viti 2015, Z. Saim Üstündağ mban postin e Presidentit te Grupit te Auditit ne Çalık Holding.

Përditësuar: 8 Maj 2017