Rudolf Papa

Anëtar i Bordit Drejtues të ALBtelecom

Rudolf Papa

Z.Rudolf Papa ka lindur në vitin 1961. Ai u diplomua pranë Universitetin të Tiranës në Fakultetin e Drejtësisë.

Që nga viti 1982 deri në vitin 1996 ka mbajtur pozicione të ndryshme drejtuese në kompani si:"ANAGNOSTI-KONTI” O.E.E.Korfuz, Greqi , “DINERS CLUB ALBANIA” etj. Në vitin 2001 ka mbajtur pozicionin e drejtorit ekzekutiv në “VEVE Group”, dhe gjithashtu Drejtor i Përgjithshëm i Mobitel SH.A.

Z. Papa ka eksperiencë të gjatë në fushën e telekomunikacionit.

Prejt vitit 2003 e deri në vitin 2018 ka punuar në pozicione të ndryshme në këtë fushe, si përgjegjës i Sektorit të Kuadrit të Rregullimit Ligjor pranë Entit Rregullator i Telekomunikacioneve, Këshilltar Ligjor i Kryetarit të Këshillit Drejtues të ERT/AKEP. Në vitin 2013 z.Papa për 5 vite ka drejtuar kabinetin e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP).

Aktualisht z. Papa mban postin e Drejtorit të Kabinetit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Përditësuar: 21 Dhjetor 2016