Serdar Sümer

Anëtar

CEO dhe Anëtar Bordi në Aktif Investment Bank A.Ş.


Dr. Serdar Sümer filloi karrierën e tij si Auditues Banke në vitin 1996. Ai iu bashkua Aktif Bank në 2008 dhe shërbeu si Zëvendës-President Ekzekutiv, përgjegjës për Tregjet e Kapitalit midis 2008 dhe 2014. Pas përvojës së tij si Partner dhe Anëtar i Bordit në Tera Equities në vitin 2014, Sümer ka shërbyer si CEO dhe Anëtar Bordi në Aktif Bank dhe Kryetar i filialeve të Aktif Bank që nga maji i vitit 2015.

Sümer u diplomua në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Ankarasë, Departamenti i Administrimit të Biznesit. Ai ka një diplomë Znj nga Kolegji "William and Mary", Virginia, SHBA, si edhe një diplomë PhD nga Instituti Bankar dhe i Sigurimeve në Universitetin Marmara. Përveç aftësive dhe njohurive të tij 24-vjeçare në sektorin bankar, ai është gjithashtu një Menaxher i Certifikuar i Rrezikut Financiar (FRM) dhe një Kontabilist Publik i Certifikuar.

Përditësuar: 1 Nëntor 2017