Business Internet

Jo vetëm internet...

Por 2X më shumë Internet!

Zgjidh një nga paketat Business Internet dhe zbulo shpejtësinë që të ka munguar gjithë këtë kohë në biznesin tënd!

Paketat Business Internet
Shpejtësia e Internetit (download) Ç​mimi
8 Mbps 1,400 Lekë
16 Mbps 1,900 Lekë
30 Mbps 2,500 Lekë
50 Mbps 3,000 Lekë
100 Mbps 3,600 Lekë

Dhe nëse të duhen edhe minuta kombëtare e ndërkombëtare për fiksin tënd, zgjidh një nga dy paketat Business Fiks Ekstra:

Business Fiks Ekstra 1 Business Fiks Ekstra 2
1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks 1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks​
100 minuta kombëtare e ndërkombëtare​ 200 minuta kombëtare e ndërkombëtare​​
300 Lekë 500 Lekë

 • Shërbimet paguhen lehtësisht e muaj pas muaji nëpërmjet faturës së telefonisë fikse të ALBtelecom; pra, të dyja shërbimet paguhen në një faturë.
 • Paketat mund të përfitohen nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom
 • Tarifa e instalimit për pajtimtarët e rinj të cilët përzgjedhin një nga këto paketa, është 1,000 Lekë.
 • Për Klientët e rinj, modemi xDSL jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 • Shërbimi internet ofrohet nëpërmjet IP statike ose dinamike.
 • Ngarkimi (upload) është: 1 Mbps për paketat me shpejtësi 8/16 Mbps; 5 Mbps për paketat me shpejtësi 30/50 Mbps; 10 Mbps për paketat me shpejtësi 100 Mbps.
 • Për paketat me shpejtësi 30, 50 dhe 100 Mbps aplikohet politika e përdorimit të drejtë të internetit ne nivelin 500 GB/muaj. Pas ketij vellimi, shpejtesia e internetit do te jete 8 Mbps pa limit. Nëse do të kesh internet pa limit, për vetëm 500 Lekë më shumë, aktivizo Paketën “Internet Pa Limit” në çdo dyqan ALBtelecom.
 • Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 • Minutat brënda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohen sipas skemës 1+1 sekonda.
 • Per paketat Business Internet, kohëzgjatja maksimale e kontratës është 24 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

Për më tepër informacion rreth shërbimeve tona Smart Business ju ftojmë të na kontaktoni në Shërbimin e Dedikuar në numrin 042200149, ose të na shkruani në adresën elektronike Corporate@albtelecom.al

 1. Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 2. Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatoreve kombëtare fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania, Plus), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtare në Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni, Republika Ceke.
 3. Paketat Business Fiks Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të paketave Business Super Miks.
 4. Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
 5. Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
 6. Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 8. E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë
 9. Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
 10. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

Për më tepër informacion rreth shërbimeve tona Smart Business ju ftojmë të na kontaktoni në Shërbimin e Dedikuar në numrin 042200149, ose të na shkruani në adresën elektronike Corporate@albtelecom.al

Përditësuar: 29 Dhjetor 2016