Paketa Internet Fibër me Parapagim

Carousel&Article_Article Banner copy (1).png

Zgjate internetin fibër sa ke pushimet!

Tani shërbimin Internetit me fibër optike mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit
Internet Fiber 8 Mbps​ 1,600​ Lekë 8 Mbps
Internet Fiber 16 Mbps​​ 2,100 Lekë​ 16 Mbps​

 1. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
 2. Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore është me vlerë 1,000 Lekë, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 2,000 Lekë.
 3. Per klientet e rinje pajisjet mund te perfitohen ne dy menyra:
  1. Në përdorim, por duhet te paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit te tyre.
  2. Me cmimin preferenciale: Modem (Wifi) 5000 leke.
 4. Ne rastin e pajisjeve ne perdorim; Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
 5. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
 6. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
 7. Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e ketyre paketave.
 8. Kjo ofertë është e vlefshme per nje periudhe te limituar.
 9. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 21 Maj 2019