Tarifat e Sherbimit ADSL


Paketa
Shpejtësia transmetimit
(Download/Upload)
Limiti
Trafikut

IP
Tarifa Instalimit
(Lekë)
Tarifa mujore
(Lekë/muaj)
ADSL me Limit 2 Mbps / 256 kbps 4 GB Dinamike 3,990 1,199
ADSL me Limit 2 Mbps / 256 kbps 10 GB Dinamike 3,990 1,799
ADSL pa Limit 2 Mbps / 256 kbps Pa limit Dinamike 3,990 2,399
ADSL pa Limit 4 Mbps / 512 kbps Pa limit Dinamike 3,990 3,599
ADSL pa Limit 8 Mbps / 768 kbps Pa limit Dinamike 3,990 4,799
ADSL PRO 8 Mbps / 768 kbps Pa limit Statike 4990 5,999
ADSL PRO 12 Mbps / 1 Mbps Pa limit Statike 4990 8,999
ADSL PRO 16 Mbps /1 Mbps Pa limit Statike 4990 11,999

Shenime:

  • Tarifa për paketat me limit është 0.3 lekë/Mbyte. Maksimumi i tarifimit mujor 3,599 lekë
  • Tarifa e transferimit është pa pagesë.
  • Tarifat e mësipërme janë me TVSH.
  • Çmimi i modemit është 3,300 lekë me TVSH
Përditësuar: 29 Dhjetor 2016